Zkratky a označení

Na webu jsou použity různé zkratky, jejichž význam je objasněn níže:

  • anschluss – připojení (myšleno připojení Rakouska k Německu 12.3.1938),
  • ČSR – ČeskoSlovenská Republika (označována také jako první republika – od vzniku 28.10.1919 do 29.9.1938 Mnichovský diktát),
  • DRRA – Dělnicko-Rolnická Rudá Armáda,
  • HVOA – Hlavní Velitelství Operačních Armád (myšlena československá branná moc),
  • KPÚV – kanon proti útočné vozbě (tedy: protitankový kanon),
  • LO – lehké opevnění (resp. objekty lehkého opevnění),
  • ŘOP – lidové označení objektů LO (podle Ředitelství Opevňovacích Prací),
  • SOS – Stráž Obrany státu,
  • SSSR – Svaz Sovětských Socialistických Republik,
  • TO – těžké opevnění (resp. objekty těžkého opevnění),