Literatura

  • (b1) John M.:        Září 1938; Bonus A, Brno, 1997.
  • (b2) Drnek J.:       Žáby v mlíku; Naše vojsko, Praha, 2007.
  • (b3) Dubánek M. – Fic T. – Lakosil J.:     Putování po Československém opevnění 1935-1989; Mladá fronta, Praha, 2010.
  • (b4) Junek V.:        Druhá republika, Nultá hodina; Computer Press, Brno, 2011.
  • (b5) Kural V. – Vašek F.:     Hitlerova odložená válka za zničení ČSR; Academia, Praha, 2008.
  • (b6) Veselý Z:     Světová politika 20. století v dokumentech (1900 – 1945); Vysoká škola ekonomická, Praha, 2000.
  • (b7) Guderian H.:     Vzpomínky generála; Jota, Brno, 2009.
  • (m1)     Filmag speciál, Řitka video, Praha, 28/2011.
  • (m2)    Válka revue speciál, 1938 Boj o Československo, Extra Publishing, Brno, 2011.

Beevor A.: Španělská občanská válka; Beta-Dobrovský Ševčík, Praha-Plzeň, 2004.

Heyduk M.:       Československý rok 1938; Polart; Praha, 2011.

Liddell-Hart B.:  Historie první světové války; Jota, Brno, 2007.

Liddell-Hart B.: Dějiny druhé světové války; Jota, Brno, 2007.

Krystlík T.: Zamlčené dějiny; Alfa Nakladatelství, Praha, 2008.

Krystlík T.: Zamlčené dějiny 2; Beta Books, Praha, 2010.

Nakonečný M.: Český fašismus; Nakladatelství Vodnář, Praha, 2006.

Černý V. – Kopečný P. – Vašek F.: Legenda bez legend, Životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži; Šimon Ryšavý nakladatelství, Brno, 2004.

Gajda R.: Moje paměti; Jota, Brno, 2008.

Moulis M.: Vzestup a pád generála Gajdy; Akcent, Třebíč, 2000.

Kotlán P.: Gajdova (ne)věrná Morava; Sokrates, Brno, 2009.

Trojan E. – Vaňourek M.: Tak přísahali…; Martin Vaňourek, Mohlenice, 2010.

Duffack J.-J.: Psywar 1938, sudetská válka; Naše vojsko, Praha, 2010.

Čapka F. – Lunerová J.: Tragédie mnichovské dohody; Computer Press, Brno, 2011.

Šrámek P.: Ve stínu Mnichova, Z historie československé armády 1932-1939; Mladá fronta, Praha, 2008.

Fidler J.: Na čele armády, Náčelníci Hlavního štábu branné moci 1919-1939; Naše vojsko, Praha, 2005.

Honzík M.: Legionáři; Novinář, Praha, 1990.

Sviták M.: Opevnění Jindřichohradecka z let 1936-1938; Miloslav Sviták, Jindřichův Hradec, 2007.

Šolc J.: Po boku prezidenta; Naše vojsko, Praha, 2007.

Cílek R. – Moulis M.: 100 hodin, kdy umírala republika; Epocha, Praha, 2009.

Cílek R. – Richter K.: Hrdinové Československa ve smršti dvou světových válek; Naše vojsko, Praha, 2011.

Dubánek M. – Fic T. – Lakosil J.: Putování po československém opevnění 1935-1989; Mladá fronta, Praha, 2010.

Michl J.: Legionáři a Československo; Naše vojsko, Praha, 2009.

Dyke Van C.:    Zimní válka, Sovětská invaze do Finska 1939 až 1940; Jota, Brno, 2007.