Chronologický sled událostí

Přehled událostí:

 • 24.6.1937 – Směrnice pro jednotnou válečnou přípravu, známá pod názvem Fall Grűn (Plán Zelený).
 • 17.10.1937 – incident v Teplicích (Teplitz): K. H. Frank vyprvokoval potyčku s čs. četnictvem.
 • 5.11.1937 – porada Adolfa Hitlera s německými veliteli wehrmachtu o útoku na ČSR.
 • 28.3.1938 – porada: Hitler, Hess, Ribbentrop, Lorenz a Konrád Heinlein (ustanoven místodržícím pro oblast Sudet).
 • 20.5.1938 – povolání části záloh čs. armády (částečná mobilizace).
 • 1.7.1938 – jednání Beneš-vláda o národnostním statutu (o menšinách).
 • 4.8.1938 – generál Ludwik Beck předává své memorandum (o nepřipravenosti wehrmachtu) vrchnímu veliteli wehrmachtu generálu Watlheru von Brauchitschovi.
 • 10.8.1938 – porada ohledně ne/připravenosti wehrmachtu (u Adolfa Hitlera; Berghof).
 • 12.9.1938 – Hitlerův projev v Norimberku (útok na Československo: požadoval právo na sebeurčení pro sudetské Němce).
 • 13.9.1938 – vyhlášeno stanné právo v ohrožených oblastech Československa.
 • 15.9.1938 – návštěva Chamberlaina u Hitlera (Berghof).
 • 16.9.1938 – rozpuštění Sudetoněmecké strany SdP (Sudetendeutsche Partei).
 • 19.9.1938 – vyslanci Spojeného království a Francie předali Ben Ešedovi nótu o nutnosti územních ústupků (které Beneš předtím neprozřetelně (?!) mocnostem navrhl).
 • 21.8.1938 – demarše vyslanců Spojeného království a Francie Benešovi. Vláda tyto podmínky (viz výše) přijímá.
 • 22.9.1938 – demonstrace nespokojených občanů. Nová vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým.
 • 22.9.1938 – jednání Adolfa Hitlera s Neville Chamberlainem (Godesberg).
 • 23.9.1938 – mobilizace branné moci ČSR.
 • 24.9.1938 – mobilizační opatření francouzské armády. SSSR uvedl do pohotovosti své pohraniční divize a letecké síly.
 • 27.9.1938 – Hitler vydává rozkaz aby se úderné jednotky wehrmachtu přesunuly z výcvikových oblastí do východišť útoku. Úderné jednotky představovalo 7 divizí.
 • 28.9.1938 – ministr zahraničí Krofta posílá čs. vyslanci v Ženevě Heidrichovi instrukce pro nótu, která měla být okamžitě předána Společnosti národů v případě německého útoku na ČSR. Společnost národů byla žádána, aby v okamžiku německé agrese uvedla v chod svůj právní mechanismus zaručující podporu oběti útoku.
 • 29. září 1938 – podepsána Mnichovská dohoda (Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain) známá jako „o nás bez nás.“
 • 15.3.1939 – okupace Československé republiky (2. republiky) Německem.
 • 16.3.1939 – vyhlášení území Protektorat Bőhmen und Mähren.