Skutečnost a úvahy o vývoji

Jak se skutečnost v minulosti vyvinula, je dnes již zájemcům o tuto problematiku dostatečně známo.

Proto zde bude uvedeno jenom pár (dle našeho soudu) méně známých informací – viz podřízené webové stránky.